Contactati-ne!
cartuse filtrante
saci filtranti
Strecurare

Proiecte finalizate

„Construire hala productie filtre industriale si dotarea cu echipamente pentru MAGRIM COM SRL

S.C. MAGRIM COM S.R.L. cu sediul în municipiul Oradea, Bdul Dacia, nr. 42, bloc C13, ap. 24, judetul Bihor, CIF RO 3718456, J05/1290/1993, a derulat incepand cu 27.12.2017 proiectul cu titlul: „Construire hala productie filtre industriale si dotarea cu echipamente pentru MAGRIM COM SRL”, cod SMIS 103590, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltarea Regionala, în baza contractului de finanţare nr. 942 / 27.12.2017 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 şi Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar. Valoarea totală a proiectului este de 1.259.165,14 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 894.398,52 lei, din care 760.238,74 lei din FEDR si 134.159,78 lei din Bugetul National.

Proiectul s-a implementat la punctul de lucru al societății din Regiunea Nord-Vest, judetul Bihor, parcul industrial Eurobusiness Parc Oradea I. T, str. Petre P Carp nr. 10A, identificat cu nr. cadastral 193695, prin REGIO - Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Obiectivul general al proiectului a constat in cresterea economica durabila a MAGRIM COM SRL si adoptarea de masuri care sa conduca la consolidarea pozitiei pe piata productiei de filtre pentru uz industrial.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Cresterea numarului mediu de angajati cu 3 pana la sfarsitul anului fiscal ulterior celui in care s-a finalizat implementarea proiectului (1 loc de munca din cele 3 va fi ocupat de catre o persoana dintr-o categorie defavorizata)
  2. Crearea capacitatii de administrare a intreprinderii prin constructia unei hale de productie filtre pentru uz industrial
  3. Cresterea capacitatii de productie prin achizitionarea unui numar de 4 echipamente noi care asigura inovare la nivel de proces si produs

Rezultatele proiectului sunt:

  • 1 hala de productie filtre de uz industrial, care are echipamente: 1 Pompa de caldura, 1 Sistem de productie cu panouri fotovoltaice
  • 4 echipamente tehnologice noi: 1 masina de cusut 2 ace cu brat lung, 1 masina de cusut 2 ace cu brat, 1 sistem alimentare, debitare, transport si stocare, 1 masina de termolipit
  • 3 persoane noi angajate

Impactul investitiei la nivelul localitatii/regiunii consta in cresterea numarului mediu de salariati cu 3 locuri de munca, din care 1 persoana din categorii defavorizate.

Data de începere a proiectului: 01.04.2016
Data de finalizare a proiectului: 31.12.2019
Perioada de implementare in luni: 45 luni

BENEFICIAR: MAGRIM COM S.R.L.

„Construire hala productie filtre industriale si dotarea cu echipamente pentru MAGRIM COM SRL”

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.


Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro.

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro